Schweizer Armee Museum

Oh wat een gelukkig toeval, meestal zijn we te laat,  maar hiermee waren we veel te vroeg. Tot ons grote genoegen was het Zwitsers Legermuseum nog niet klaar. We kregen dus een kijkje achter de schermen op het kazerne terrein in Thun en wel in de depots waar alles nog was opgeslagen.

 

De verzameling 

De materiële nalatenschap van ongeveer twee eeuwen Zwitsers leger vertegenwoordigt een cultureel bezit van buitengewoon belang. VBS heeft in zijn inventaris talrijke objecten. Het behoud gebaseerd op een richtlijn uitgevaardigd door de Generale staf van het leger op 25.4.1941 (ook wel bekend als de instructie van Generaal Guisan), en op een huidige richtlijn van de Generale staf voor de zekerstelling van legermateriaal van  1.5.200.

Vandaag moet worden gewaarborgd, wat de volgende generaties kunnen zien.

Het historische legermateriaal werd verzameld tot dusver onsystematisch en was gedeeltelijk ongedocumenteerd op verschillende plaatsen opgeslagen. Sinds vele jaren is de vereniging van het Zwitsers Legermuseum daar intensief mee bezig. Het verzamelde materiaal wordt systematisch gerepareerd en gerestaureerd

De vrijwillig en op privé basis geleverde materialen behelzen een bedrag dat de 100.000 Frank ver overstijgt en vele duizenden manuren heeft gekost.

Daar bij komt het gehele  Materiaalfonds van de Vereniging van het Zwitserse Legermuseum beschikbaar.

Midden 2008 wordt het gebouw van het Paardenregiment in Schwabis/Thun klaar voor het uitallen van een gedeelte van de collectie. Op deze locatie is ook het gehele Zwitserse Legermuseum gepland

  

De bezichtiging is op afspraak mogelijk voor groepen inspecties zijn op verzoek mogelijk. Hier ook wordt het toekomstige legermuseum gepland volgens afgelopen voorwaarden.

Doelstelling

Naast documenten zijn er ver over de 100.000 militaire objecten ingezameld. Bijvoorbeeld Wapens, uniformen, voertuigen, machines, radiomateriaal en alles wat verder met het leger te maken heeft. Dit geld ook voor de uniformen van muziekkorpsen en overlevingsmaterialen.

Dit materiële erfgoed van het leger hoort tot het culturele erfgoed van Zwitserland, Uit deze situatie komt een dubbel voordeel: ‘De geschiedenis van de inspanning die het Zwitserse volk geleverd heeft voor de republiek en de erfenis van het Zwitserse leger moet zodoende bewaard en verzorgd worden.

Het Zwitserse Legermuseum moet als zodanig niet als een pure verzameling wapen zijn. De visie die wij beogen moet een duidelijk beeld geven van de betekenis van het Zwitserse leger voor het land’.

De aangelegde verzameling getuigt niet alleen van een militaire ontwikkeling maar ook van een technische en wetenschappelijke ontwikkeling van de laatste twee honderd jaar. Het museum beoogt niet alleen het verleden te laten zien maat ook de visie op de toekomst van Zwitserland als een onafhankelijke staat met eigen inzichten en ideeën over haar eigen beveiliging.

De tentoonstelling wil een overzicht gaan geven van Zwitserland in de Europese geschiedenis vanaf de middeleeuwen in het algemeen en vanaf 1797 tot heden in detail.

Voor meer informatie kijk op www.armeemuseum.ch

Voor een bezichtiging kun je contact opnemen met het SAM telefoon +41794151167