Over ons

Schutterij Johan Willem Friso is voort gekomen uit de vereniging de AVRM (Algemene Vereniging van Reserve Militairen). Deze vereniging was zeer actief op militair gebied en organiseerde militaire oefeningen en schietevenementen. In het noorden had de AVRM een eigen honk op de Johan Willem Friso kazerne in Assen. Op dat moment speelde bij een aantal leden de behoefte een eigen militaire schietvereniging op te richten.

Het was het jaar 1993. Omdat de meerderheid van de clubleden lid waren van de Nationale Reserves werd de start van de vereniging ondersteund met wapens en munitie van de toenmalige commandant  van het regionaal commando Noord  en verkreeg zo de status van  weerbaarheidskorps’. In de begin periode werd veel geschoten op de militaire schietbaan in Witten en op de Johannes Post Kazerne in Havelte.

Een eigen vereniging vroeg ook om een eigen accommodatie en die werd gevonden in Cafe Het Norgerhout. Onder deze horecagelegenheid bevind zich tot op de dag van vandaag nog steeds een schietbaan. De naam van de Vereniging is in november 1997 aangepast naar Schutterij Johan Willem Friso, dit na toestemming te hebben verkregen om deze naam te mogen voeren.

Met een groeiend ledental moest later uitgekeken worden naar een grotere accommodatie en die werd gevonden bij SV Beilen. Deze vereniging had plannen om een eigen baan te bouwen, en kon wel huurders gebruiken.

Na 15 jaar was de chemie tussen Schutterij Johan Willem Friso en SV Beilen uitgewerkt.

Er was binnen de vereniging een sterke behoefte een betere locatie te zoeken omdat bij SV Beilen de mogelijkheden beperkt waren.

Op 1-1-2013 is de vereniging verkast naar Schietsport Centrum Drachten.

Door deze verhuizing zijn de mogelijkheden groter, zoals luxe banen, goede faciliteiten, meerdere avonden en mogelijkheden voor groei. De nieuwe accommodatie ligt op het sport complex “De Sportleane” in Drachten en de baan wordt gehuurd van SES (Stichting Exploitatie Schietsport). Door de verhuizing naar Drachten is de vereniging al flink gegroeid.

Door de veranderende wetgeving moeten Schietsportverenigingen vanaf 1 januari 2015 gecertificeerd zijn. Schutterij Johan Willem Friso is vanaf juni 2013 een gecertificeerde vereniging.