Huisregels

Huisregels Schutterij Johan Willem Friso

Algemene regels:

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van deze vereniging, die verband houden met deze huisregels, moet u direct opvolgen.
 • Klachten moet u direct melden bij de dienstdoende vrijwilliger of bij het bestuur.
 • Het is verplicht medewerking te verlenen bij controle op drugs.
 • Gevonden voorwerpen moet u bij de bar inleveren.
 • Jassen moeten in de garderobe opgehangen worden.
 • Consumpties moet u direct contant afrekenen.
 • Licht alcoholische dranken verstrekken wij alleen aan personen van 18 jaar en ouder.
 • Gedistilleerde dranken verstrekken wij alleen aan personen van 18 jaar en ouder.

Het is verboden:

 • Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen
 • Andere vuurwapens, messen of voorwerpen, in bezit te hebben, die als wapen kunnen dienen, dan diegene waarmee u uw sport mee uitoefent.
 • Diefstallen en vernielingen plegen.
 • Goederen te verhandelen of te helen ( gestolen goederen verkopen)

De volgende regels zijn ter bescherming van zowel de gasten als de medewerkers van dit complex.

Het is verboden:

 • Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 • Zich discriminerend uit te laten.
 • Zich door woord en gebaar schuldig maken aan seksuele intimidatie.
 • Anderen te beledigen. ( aantasten van iemands eer en naam)
 • Dronken, of onder invloed van drugs, dit gebouw te betreden.

Het is niet toegestaan:

 • Grove taal te gebruiken.
 • Eigen drank en etenswaren dit gebouw mee naar binnen te nemen en nuttigen.
 • Andere gasten lastig vallen.
 • Lawaai de maken in de directe omgeving buiten dit gebouw
 • Met etenswaren te gooien
 • Glazen mee naar buiten te nemen.