Op 25 februari zijn alle beperkingen voor schietsportverenigingen opgeheven

Tijdens de laatste persconferentie van het kabinet is medegedeeld dat de huidige corona-maatregelen voor schietsportverenigingen in 2 stappen opgeheven worden.

Met ingang van 18 februari aanstaande zijn alle beperkingen, zoals het verplicht dragen van een mondkapje, het 1,5 meter afstand houden, een vaste zitplaats in de sportkantine, enzovoorts, niet meer van toepassing. De enige maatregel die dan nog in stand blijft, is het verplicht tonen van het coronatoegangsbewijs (vrij vertaald: de QR-code) door iedereen van 18 jaar en ouder.

En met ingang van 25 februari aanstaande vervalt ook deze plicht, zodat vanaf dan alle schietsportverenigingen hun deuren weer voor al hun leden, zonder beperkingen, kunnen openen en besturen van verenigingen niet meer verplicht zijn om op een CTB te controleren.